Italian Trulli
DAN HRVATSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore, uz podršku i partnerstvo državnih institucija, resornih ministarstava i agencija održan je :

DAN HRVATSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
Financijske institucije u RH i suradnja s poslovnim subjektima

23. listopada 2018. - The Westin Zagreb hotel, Kristalna dvorana

Petu konferenciju Dan hrvatskih financijskih institucija organizirala je HGK u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu te uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske, a održana je 23.10.2018. u The Westin Zagreb hotelu.

Konferencija je okupila preko 400 sudionika.

Konferencija Dan hrvatskih financijskih institucija ispunila je očekivanja organizatora i sudionika, jer je na jednom mjestu okupila predstavnike svih financijskih institucija, regulatorne agencije, resorna ministarstva i gospodarstvenike.

"Hrvatske financijske institucije iznimno su važne za razvoj gospodarstva jer dostupnost kapitala najčešće diktira hoće li neki posao zaživjeti ili neće. Možete imati najbolju ideju, ali bez pristupa potrebnim sredstvima – nećete je realizirati," rekao je predsjednik HGK Luka Burilović
U ime suorganizatora prisutne je pozdravio dekan Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu Jurica Pavičić, koji je izrazio zadovoljstvo zbog duge tradicije manifestacije koja okuplja financijski sektor, a posebice predstavnike akademske zajednice i studente.
Savjetnik predsjednice RH za gospodarstvo Marko Primorac istaknuo je kako potporu gospodarstvu može dati stabilan i dobro reguliran financijski sustav. "Hrvatski je financijski sustav pokazao i dobru otpornost na financijsku krizu pri čemu je od važnosti bila i primjerena uloga banaka.
"Imovina nebankovnih financijskih institucija je tijekom posljednjih 15 godina porasla s manje od 2 posto na 33 posto imovine hrvatskoga financijskog sustava. To pokazuje da, iako je financijski sustav i dalje bankocentričan, značaj nebankovnih financijskih institucija kontinuirano raste," naglasio je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman, dodajući da se tržište osiguranja počelo oporavljati, a da se daljnje jačanje očekuje uz novi Zakon o osiguranju.
"Imovina banaka u 2018. godini blago raste, a i kreditiranje se u zadnje dvije godine oporavlja te smo u fazi "zdravog kreditnog rasta". Banke se u potpunosti oslanjaju na domaće izvore financiranja, a to ih čini otpornijima na neke buduće moguće krize", istaknuo je guverner HNB-a Boris Vujčić, ističući da je cijeli bankarski sustav stabilan i dobro kapitaliziran te pripremljen ako dođe do sljedeće eventualne financijske krize.
"Potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose u velikim projektima, a problematična je i javna nabava. Naime, u posljednje vrijeme i uz rast korištenja EU sredstava, trebamo se još više posvetiti i poteškoćama s kojima se poduzetnici susreću kod apliciranja. Osim europskih investicijskih fondova imamo i na raspolaganju financijske instrumente, kao podrška poduzetničkim projektima, posebno malom i srednjem poduzetništvu," rekla je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac

Ministar financija Zdravko Marić predstavio je zakonske izmjene koje očekuju sektor do kraja godine. "Zakon o osiguranju će biti predstavljen danas, a vjerojatno do kraja godine očekuju nas i izmjene Zakona o računovodstvu. tj. brisanje dijela koji se odnosi na licenciranje računovođa," rekao je Marić, dodajući da dospijeća jamstava od 2,5 milijardi kuna za Uljanik i 3. Maj neće dovesti do ugroze stabilnosti javnih financija.

Osvrt na trendove u bankarskom sektoru dao je Xavier Jordan,  predstavnik Međunarodne financijske korporacije (International Finance Corporation – IFC) - Grupa Svjetske Banke (World Bank Group)

Nakon uvodnih riječi uslijedilo je izlaganje Zvonimira Savića, direktora Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK o izvoznoj orjentaciji, istaknuvši kako u Hrvatskoj rastu i uvoz i izvoz, pri čemu je udio robnog izvoza u BDP-u oko 24 posto, dok je prosjek zemalja Europske unije 44, 5 posto.

U panel raspravi sudjelovali su zamjenica guvernera HNB-a.  Sandra Švaljek, Ivan Jandrić, predsjednik Udruženja banaka HGK i član Uprave Addiko Bank d.d., Robert Vučković, predsjednik Udruženja osiguravatelja HGK i član Uprave Croatia osiguranja d.d., Darinko Bago, predsjednik Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika, Vedran Jakšić, izvršni direktor u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak te moderator Zdeslav Šantić, glavni ekonomist u OTP Splitskoj banci d.d. 

Predsjednik Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika Darinko Bago objasnio je da se svjetski trendovi baziraju na fragmentiranju, što znači da postoje samo tri HUB-a (SAD, Kina, Njemačka) koji rade finalne proizvode, a svi ostali samo dijelove za iste. Vedran Jakšić, izvršni direktor Hrvatske banke za obnovu i razvoj, mišljenja je da je zadaća poslovnih banaka pomagati poduzetnicima i pratiti trendove kao i poticati financisjku pismensot građana, dok je Robert Vučković, predsjednik Udruženja osiguravatelja HGK, objasnio kako se osiguranje dijeli na direktno, odnosno na proizvode koji osiguravaju same izvozne projekte, te indirektno koje uključuje svakodnevne rizike poput požara i poplava. Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek naglasila je da bi eventualna deprecijacija tečaja predstavljala nepravedan način povećanja konkurentnosti u Hrvatskoj, posebice za one koji su podignuli kredite u stranoj valuti, kao i da ona može dovesti do niza drugih nepovoljnih posljedica, od porasta cijena te ugroziti održivost javnog i vanjskog duga

Na kraju je održano predavanje pod nazivom "Novosti Zakona o osiguranju – prilagodba distribucijskih kanala", koje je održala Ljiljana Orlovac, glavna savjetnica u Sektoru za osiguranja,
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

PROGRAM KONFERENCIJE

ANKETNI UPITNIK

PRETHODNE KONFERENCIJE

O KONFERENCIJI

Financijske institucije u RH i suradnja s poslovnim subjektima
Suradnja financijskih institucija i poslovnih subjekata – Imperativ dugoročne održivosti

Proces globalizacije i suvremena tehnološka dostignuća, koja se ogledaju u sve većoj pokretljivosti kapitala, proizvoda i usluga nameću nove trendove u svim sferama poslovanja. Promjene u poslovnoj filozofiji i menadžmentu financijskih institucija, kao i njihovo organizacijsko redefiniranje i prilagodbe dinamičnim tržišnim promjenama i liberalizaciji nacionalnog financijskog tržišta, imperativ su dugoročne održivosti.

IDEJA

Na jednom mjestu okupiti predstavnike svih financijskih institucija, regulatornih institucija i resornih ministarstava kako bi se otvorila mogućnost zajedničkog djelovanja na ukupnom unapređenju hrvatskog financijskog tržišta, u svim segmentima poslovanja. Uključenje poslovnih subjekata, korisnika usluga financijskih institucija u kreiranje proizvoda i usluga financijskih institucija i definiranje parametara buduće suradnje.

TEME

 • Osvrt Svjetske banke na trendove u bankarskom sektoru
 • Izvozne aktivnosti
  – uloga financijskih institucija
 • Izvozna orijentacija
  – prostor za gospodarski rast RH
 • Novosti Zakona o osiguranju
  – prilagodba distribucijskih kanala

CILJEVI

 • Prilagodba trendovima i kreiranje procesa promjena te poticanje veće međusobne suradnje i razmjena iskustava s ciljem unaprjeđenja financijskog tržišta i kvalitetnije suradnje s gospodarskim subjektima.
 • Otvaranje novih tema za daljnje aktivnosti u segmentima međusobne suradnje, primjene međunarodnih iskustava i usvajanja ekspertnih znanja.

PANELISTI

12.15-13.30 Panel – Izvozne aktivnosti – uloga financijskih institucija

Zvonimir Savić
Zvonimir Savić

Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu  i obranio magisterij na smjeru Ekonomija međunarodne razmjene. Radno iskustvo je stekao u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, u poduzeću Gavrilović d.o.o. te u financijskom sektoru radeći kao ekonomski analitičar Raiffeisenbank Austria d.d. i Raiffeisen Consultingu d.o.o.
Školovao se i na London School of Economics na području makroekonomije te ima položen Certificate in Advanced English, University of Cambridge.
Trenutno je na funkciji direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK.

Zdeslav Šantić
Zdeslav Šantić

 Zdeslav Šantić, glavni ekonomist,  OTP Splitska banka d.d.

Glavni je ekonomist Société Générale – Splitske banke. Profesionalnu karijeru započeo je kao ekonomski analitičar u Uredu predsjednika Vlade RH, a potom u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju. Radio je i u RBA gdje je bio direktor Direkcije za ekonomska istraživanja. U dosadašnjem radu bio je dominantno usmjeren na analiziranje tranzicijskih gospodarstava, inozemnih izravnih ulaganja, sektorske analize te bankovni sustav. Također je kao konzultant sudjelovao u više projekata, primjerice u CARDS projektu povezanom s uklanjanjem administrativnih barijera i poticanja FDI te u nekoliko IPO na domaćem tržištu.

Ivan Jandrić
Ivan Jandrić

Ivan Jandrić, predsjednik Udruženja banka HGK

Ivan Jandrić je kao član Uprave Addiko Bank d.d.  zadužen za poslovanje s pravnim osobama te malim i srednjim poduzetništvom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996.godine te završio MBA na Wirtschaftsuniversität Wien.

Karijeru je počeo u Hrvatskoj gospodarskoj banci d.d., da bi 1998. godine prešao u Astaldi/Transeuropska autocesta d.o.o., poslije čega se 2000. godine pridružuje Raiffeisen banci u kojoj je proveo posljednjih 15 godina, zadnje obnašajući dužnost Izvršnog direktora za razvoj proizvoda u poslovanju sa pravnim osobama i građanstvom.

Sandra Švaljek
Sandra Švaljek

Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a

Darinko Bago
Darinko Bago

Darinko Bago, predsjednik udruge Hrvatskih izvoznika (HIZ)

Robert Vučković
Robert Vučković

Robert Vučković, predsjednik Udruženja osiguravatelja HGK

Vedran Jakšić
Vedran Jakšić

Vedran Jakšić, izvršni direktor, HBOR

Od kolovoza 2017. zaposlen u HBOR-u gdje pokriva Sektor kreditiranja i računovodstva.

Prije toga je bio zaposlen u Raiffeisenbank Austria d.d. na poziciji direktora Direkcije za malo i srednje poduzetništvo, zatim Raiffeisen leasinga kao prokurist te direktor Sektora prodaje i kao samostalni financijski konzultant.

 

 

14.30- 15.30 Novosti Zakona o osiguranju – prilagodba distribucijskih kanala

Ljiljana Orlovac
Ljiljana Orlovac

Ljiljana Orlovac, glavna savjetnica u Sektoru za osiguranja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga