DAN HRVATSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore, uz podršku i partnerstvo državnih institucija, resornih ministarstava i agencija održana je konferencija

DAN HRVATSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

12. studenoga 2019. - The Westin Zagreb hotel, Kristalna dvorana

Utjecaj uvođenja eura na kretanja u gospodarstvu


Šestu konferenciju Dan hrvatskih financijskih institucija organizirala je HGK u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, a održana je 12.11.2019. u The Westin Zagreb hotelu.

Konferencija je kao i do sada okupila predstavnike svih financijskih institucija, regulatorne agencije, resorna ministarstva i gospodarstvenike.

 

Na otvaranju Konferencije, predsjednik HGK Luka Burilović rekao je da "HGK podupire uvođenje eura, jer smo svjesni da pozitivne strane značajno nadmašuju one moguće negativne. Ali s preduvjetom da se cijeli posao odradi kvalitetno, detaljno i s velikom razinom ozbiljnosti i pozornosti." 

U ime suorganizatora prisutne je pozdravio redoviti profesor Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu Lajoš Žager, koji smatra da je Konferencija jedna lijepa priča o Hrvatskoj u okviru EU te da euro tu ima vrlo važnu ulogu.

Premijer Andrej Plenković izjavio je da su prednosti uvođenja eura brojne, od trajnog uklanjanja valutnog rizika preko smanjenja troškova zaduživanja do jačanja međunarodne razmjene. Najavio je da već iduće godine ulazimo u Europski tečajni mehanizam II (ERM II) te da bi nakon perioda od dvije i pol do tri godine trebali zadovoljiti sve uvjete za uvođenje eura, što znači da bi u eurozonu ušli početkom 2023. ili 2024. godine.

Član Upravnog vijeća HANFA-e Tomislav Ridzak je izjavio da će uvođenje eura utjecati na sve sudionike financijskog tržišta te da je stoga nužna suradnja regulatora i država članica kako bi se spriječila regulatorna arbitraža.

Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek je govorila o bankovnoj uniji i izazovima s kojima će se susreti bankarski sektor u cjelini.

Ministar uprave Ivan Malenica kazao je da provode nekoliko važnih projekata, poput depolitizacije državne uprave, kojima se nastoji podići kvaliteta državnih i lokalnih namještenika.

Ministar državne imovine Mario Banožić rekao je da provode objave natječaja o prodaji udjela u najmanje 90 društava u državnom vlasništvu, a koja nisu od posebnog interesa za RH.

Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetnuištva i obrta Nataša Mikuš Žigman, naglasila je provedbu barem 100 mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva, elektroničko pokretanje poslovanja i liberalizaciju usluga u području graditeljstva, ljekarništva i fizioterapije.

Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković, predstavila je ulogu DZS-a u ERM-u II, s ukupno četiri mjere, koje su usaglašene s Eurostatom.

Direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK te posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja, Zvonimir Savić iznio je iskustva drugih zemalja u pridruživanju ERM-u II.

Na panel raspravi u sklopu Konferencije razgovaralo se o utjecaju uvođenja eura na kretanja u gospodarstvu

Predsjednik Udruženja banaka HGK i član Uprave Addiko banke Ivan Jandrić smatra da je uvođenje eura snažan politički, gospodarski, društveni, poslovni i monetarni signal koji će Hrvatskoj, nakon pretežno jednokratnih troškova, omogućiti trajne koristi.

Predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK i predsjednik Uprave ZB Investa Hrvoje Krstulović, očekuje smanjenje troškova za ulagatelje u investicijske fondove i druge financijske instrumentima te jednostavniji pristup za strane ulagatelje domaćem tržištu kapitala. 

Predsjednik Uprave AD Plastika Marinko Došen zagovornik je uvođenja eura te smatra da tečajna politika ne ide u prilog izvoznicima te je jedna od najvećih prepreka u povećanju profitabilnosti.

Miroslav Klepač, član Uprave Croatia osiguranja naglasio je da će ukupno gledano, ulazak u Euro zonu imati pozitivne efekte, obzirom na to da većina osiguratelja u Hrvatskoj ima dosta imovine u eurima, ta će se imovina gledati kao manje rizična,

Viceguverner HNB-a Michael Faulend, vjeruje da će Hrvatska steći sve preduvjete za ulazak u Tečajni mehanizam 2 do sredine 2020. Istovremeno s ulaskom u Tečajni mehanizam 2 uspostavit će se i bliska suradnja između HNB-a i Europske središnje banke.

 
 

ANKETNI UPITNIK

PRETHODNE KONFERENCIJE

O KONFERENCIJI

Financijske institucije u RH i suradnja s poslovnim subjektima
Suradnja financijskih institucija i poslovnih subjekata – Imperativ dugoročne održivosti

Proces globalizacije i suvremena tehnološka dostignuća, koja se ogledaju u sve većoj pokretljivosti kapitala, proizvoda i usluga nameću nove trendove u svim sferama poslovanja. Promjene u poslovnoj filozofiji i menadžmentu financijskih institucija, kao i njihovo organizacijsko redefiniranje i prilagodbe dinamičnim tržišnim promjenama i liberalizaciji nacionalnog financijskog tržišta, imperativ su dugoročne održivosti.

IDEJA

Na jednom mjestu okupiti predstavnike svih financijskih institucija, regulatornih institucija i resornih ministarstava kako bi se otvorila mogućnost zajedničkog djelovanja na ukupnom unapređenju hrvatskog financijskog tržišta, u svim segmentima poslovanja. Uključenje poslovnih subjekata, korisnika usluga financijskih institucija u kreiranje proizvoda i usluga financijskih institucija i definiranje parametara buduće suradnje.

TEME

• Pripreme za uvođenje eura
• Provedba mjera iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji
• Osvrt nadležnih ministarstava, HNB-a, HANFA-e, DZS
• Utjecaj uvođenja eura na kretanja u gospodarstvu
• pogled financijskih institucija, regulatora i gospodarstvenika

CILJEVI

Prilagodba trendovima i kreiranje procesa promjena te poticanje veće međusobne suradnje i razmjena iskustava s ciljem unaprjeđenja financijskog tržišta i kvalitetnije suradnje s gospodarskim subjektima.
Otvaranje novih tema za daljnje aktivnosti u segmentima međusobne suradnje, primjene međunarodnih iskustava i usvajanja ekspertnih znanja.

SUDIONICI

9.00 – 9.45 Pozdravni govori

Luka Burilović
Luka Burilović

Luka Burilović, predsjednik, Hrvatska gospodarska komora

Po završetku poslijediplomskog specijalističkog studija ekonomije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na istomu je fakultetu završio i doktorski studij. Do izbora za predsjednika HGK bio je predsjednik Uprave Sladorane d. d. u Županji, prije toga zamjenik predsjednika Uprave, a od travnja 2004. do veljače 2006. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Od 1996. do 2004. godine bio je zamjenik načelnika Općine Nijemci, a prije toga bio je vlasnik i direktor tvrtke Agrotehna iz Lipovca. Dragovoljac je Domovinskog rata.

Andrej Plenković
Andrej Plenković

Andrej Plenković, predsjednik, Vlada Republike Hrvatske

 • 2014. – 2016. – zastupnik u Europskom parlamentu,  predsjednik parlamentarnog Odbora za odnose s Ukrajinom, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove, član odbora za ustavna pitanja, proračun i ribarstvo, član Izaslanstva za odnose s Marokom, član parlamentarnih skupština Euronest i Unija za Mediteran
 • 2013. – 2014. – zastupnik u Europskom parlamentu – član Odbora za proračun i Odbora za ustavna pitanja te Izaslanstva za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, član Izaslanstva za odnose s Indijom; bio je prvi hrvatski zastupnik koji je 2. srpnja 2013. govorio na hrvatskom jeziku na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta te prvi zastupnik iz Republike Hrvatske čije je Izvješće usvojeno na plenarnoj sjednici EP-a
 • 2012. -2013. – zastupnik promatrač u Europskom parlamentu
 • 2011. – 2013. – zastupnik u Hrvatskom saboru – član Odbora za vanjske poslove, europske poslove, pravosuđe, zaštitu okoliša i međuparlamentarnu suradnju, predsjednik parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između RH i EU
 • 2010. –  2011. – državni tajnik za europske integracije; vodio kampanju za uspješan referendum o članstvu RH u EU koji je održan u siječnju 2012. godine
 • 2010. – 2011. – politički direktor za pitanja Europske unije, supredsjedatelj Odbora za stabilizaciju i pridruživanje RH-EU, nacionalni koordinator za Dunavsku strategiju Europske unije, supredsjedatelj više međunarodnih komisija, predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Summita 2010. i 2011., tajnik Organizacijskog odbora pastoralnog posjeta svetog oca Benedikta XVI. 2011. godine
 • 2005. – 2010. – zamjenik veleposlanika RH u Francuskoj
 • 2002. – 2005. – zamjenik šefa Misije RH pri Europskoj uniji u Bruxellesu
 • 1997.- 2001. – načelnik Odjela za europske integracije
 • 1997.- 2001. – savjetnik ministra, Nacionalni koordinator za Srednjoeuropsku inicijativu, član Pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju RH s EU
 • 1994. – Ministarstvo vanjskih poslova, stručni suradnik u Upravi za multilateralne poslove, voditelj Ureda zamjenika ministra, Odjel za analitiku

 

 

 

Jurica Pavičić
Jurica Pavičić

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

redoviti je profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2000), te iz područja sociologije na Alpen-Adria Universität, Klagenfurt, Austrija (2009). Autor je preko 100 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima, zbornicima znanstvenih skupova te znanstvenim monografijama. Koautor je preko 10 knjiga, urednik više znanstvenih monografija. Područja znanstvenog interesa su mu: strategija marketinga, marketing neprofitnih organizacija, marketing i društvene promjene te unaprjeđenje obrazovnih institucija i obrazovnih procesa. Član je uredništva više znanstvenih časopisa te stalni ili povremeni recenzent. Bio je voditelj i/ili član više znanstveno-istraživačkih projekata. Mentorirao je mnogobrojne završne i diplomske radove na različitim razinama studija. Bio je pročelnik Katedre za marketing (2010-2012), Prodekan za znanstveno-istraživački rad i administraciju (2012-2014) te Prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije (2014 do danas) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za javne financije, Zagreb (2013 do danas), te predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu (2014 do danas).

9.45 – 10.15 Uvodna izlaganja

Tomislav Ridzak
Tomislav Ridzak

dr. sc. Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završio je poslijediplomski studij ekonomije i financija na University of York u Ujedinjenoj Kraljevini, a titulu doktora znanosti stekao je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Karijeru je započeo kao znanstveni novak na Ekonomskom institutu, Zagreb. Od 2003. radio je u društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. te društvu ICAM d.o.o. kao voditelj upravljanja imovinom, voditelj portfelja te trgovac na tržištu vrijednosnih papira. Godine 2009. prelazi u Hrvatsku narodnu banku, gdje radi najprije kao savjetnik, a od 2012. do 2018. kao direktor Direkcije za financijsku stabilnost. U veljači 2018. postaje član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja financija objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama.

Sandra Švaljek
Sandra Švaljek

dr. sc. Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a

rođena je 23. veljače 1970. u Krapini. Diplomirala je 1992. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1995. magistrirala, a 2000. doktorirala u području fiskalne politike. Od 1992. do 2018. radila je u Ekonomskom institutu, Zagreb, gdje je stekla znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja. Sudjelovala je i vodila brojne istraživačke projekte i predavala niz kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima.

Od 2000. do 2013. bila je članica Savjeta Hrvatske narodne banke. Bila je ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb i predsjednica Upravnog vijeća Međunarodne diplomske škole za poslovno upravljanje (International Graduate Business School Zagreb – IGBS) od 2005. do 2013. godine.

Od lipnja 2013. do ožujka 2015. bila je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba zadužena za gospodarstvo, pri čemu je od listopada 2014. do ožujka 2015. obnašala dužnost gradonačelnika. Od 2015. do 2018. bila je zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Odlukom Hrvatskog sabora zamjenicom guvernera Hrvatske narodne banke postala je 18. srpnja 2018.

Zamjenica guvernera koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora za centralnobankarske operacije, Ureda unutarnje revizije, Sektora komunikacija i Ureda guvernera.

10.15 – 11.00 Provedba mjera iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji

Lidija Brković
Lidija Brković

Lidija Brković, ravnateljica, Državni zavod za statistiku

 

 

Nataša Mikuš Žigman
Nataša Mikuš Žigman

Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 

Mario Banožić
Mario Banožić

Mario Banožić, ministar, Ministarstvo državne imovine

 • 01/2018 – Predstojnik Ureda državne uprave, Vukovarsko-srijemska županija
 • 08/2014 – 12/2017 – Pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam, Grad Vinkovci
 • 11/2013 – 02/2014 – Pročelnik Stručne službe za unutarnju reviziju, Vukovarsko-srijemska županija
 • 07/2013 – 12/2013 – Direktor, Vinkovačka televizija d.o.o., Vinkovci
 • 03/2013 – 11/2013 – Pročelnik Upravnog odjela za turizam i kulturu, Vukovarsko-srijemska županija
 • 05/2010 – 03/2013 – Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju, Vukovarsko-srijemska županija
 • 02/2009 – 05/2010 – Voditelj odsjeka turizma, Vukovarsko-srijemska županija
 • 08/2005 – 02/2009 – Stručni suradnik, Vukovarsko-srijemska županija
 • 04/2005 – 06/2005 – Voditelj Veleprodaje, MD profil d.o.o., Vinkovci
 • 07/2004 – 03/2005 – Generalni direktor, Son-Ugo-Cor d.d., Vinkovci
 • 07/2003 – 07/2004 – Komercijalista, Santini d.o.o., Vinkovci
Ivan Malenica
Ivan Malenica

Ivan Malenica, ministar, Ministarstvo uprave

 • Član Savjeta za razvoj javne uprave Ministarstva uprave (2018.)
 • Predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku (2016.–2017.)
 • Član Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku (2013.–2017.)
 • Član županijske skupštine Šibensko-kninske županije (2009.–2017.)
 • Predsjednik Odbora za Statut i poslovnik županijske skupštine Šibensko-kninske županije (2009.–2017.)
 • Član Instituta za javnu upravu
 • Član Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar
 • Član Hrvatskog lovačkog saveza i predavač Lovnog zakonodavstva pri Hrvatskom lovačkom savezu
 • Potpredsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova Šibensko-kninske županije
 • Član Etičkog povjerenstva Opće bolnice Šibenik
 • Volonterski rad u Gradskom društvu Crvenog križa Šibenik i dobrovoljni davatelj krvi
 • Član više radnih skupina za izradu zakonskih propisa (Ministarstvo uprave) (od 2018.)

11.30 – 12.45 Panel – Utjecaj uvođenja eura na kretanja u gospodarstvu

Zvonimir Savić
Zvonimir Savić

direktor, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize HGK, Posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu  i obranio magisterij na smjeru Ekonomija međunarodne razmjene. Radno iskustvo je stekao u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, u poduzeću Gavrilović d.o.o. te u financijskom sektoru radeći kao ekonomski analitičar Raiffeisenbank Austria d.d. i Raiffeisen Consultingu d.o.o.
Školovao se i na London School of Economics na području makroekonomije te ima položen Certificate in Advanced English, University of Cambridge.
Trenutno obavlja funkcije direktora Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK  te posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja.

Marko Jurčić
Marko Jurčić

Marko Jurčić, savjetnik predsjednika HGK

Hrvoje Krstulović
Hrvoje Krstulović

Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK; predsjednik Uprave, ZB Invest d.o.o.

diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Karijeru započinje u Središnjoj depozitarnoj agenciji. 2001. godine prelazi u Erste d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom na mjesto voditelja analize. Od 2003. godine u Sektoru riznice Erste&Steiermaerkische bank d.d. obavlja funkciju Voditelja prodaje i novih izdanja. 2006. godine imenovan je članom Uprave Erste vrijednosnih papira Zagreb d.o.o. gdje 2010. postaje Predsjednikom Uprave. 2011. godine postaje član Uprave te od 2012. Predsjednik Uprave Društva. Ima položen brokerski ispit, ispit za investicijskog savjetnika te ispit za upravitelja mirovinskog fonda. Predsjednik je Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK te je bio član Odbora za Sukob interesa Zagrebačke burze.

 

Michael Faulend
Michael Faulend

dr. sc. Michael Faulend, viceguverner, Hrvatska narodna banka

diplomirao na Ekonomskom fakultetu 1997.  godine, smjer Analize, a 2002. magistrirao na poslijediplomskom studiju Međunarodna ekonomija. U Hrvatskoj narodnoj banci zaposlio se u listopadu 1997. godine u Direkciji za istraživanja. Od svibnja 2001. do svibnja 2003. bio je asistent izvršnog direktora Nizozemske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu. Po povratku ponovo radi u Direkciji za istraživanja na mjestu savjetnika, a 1. travnja 2004. imenovan je izvršnim direktorom Sektora za međunarodnu suradnju. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a. Drugi šestogodišnji viceguvernerski mandat povjeren mu je 12. srpnja 2019.

Viceguverner Faulend koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora međunarodnih odnosa.

Marinko Došen
Marinko Došen

Marinko Došen, predsjednik Uprave, AD Plastik d.d.

Marinko Došen rođen je 1963. godine u Rijeci. Diplomirao je na tehničkom fakultetu u Rijeci te stekao zvanje mag.ing.mech. Završio je MBA na Zagrebačkoj poslovnoj školi – smjer naftni studij. Karijeru je započeo u hrvatskoj petrokemijskoj industriji (DINA, d.d., DIOKI d.d.) kao pripravnik 1988. godine, a od 1997. do 2004. godine obnašao je više rukovodećih i izvršnih funkcija uključujući poziciju predsjednika Uprave DINE d.d.
Nakon toga kao direktor investicijske kompanije Coca-Cola Bottling Energy Ltd. vodio je izgradnju nekoliko energetskih projekata u republici Mađarskoj. Potom je do 2010. godine bio izvršni direktor i član Uprave tvtke TRAST d.d., jedne od vodećih logističkih kompanija u RH. Nakon što je kao predsjednik Uprave tvrtke MIRNA d.d. Rovinj vodio projekt operativnog restrukturiranja društva, 2012. godine dolazi u AD Plastik. Prije imenovanja na dužnost predsjednika Uprave, Marinko Došen bio je generalni direktor ZAO PHR-a (danas AO AD Plastik) u Rusiji. Pohađao je nekoliko dodatnih seminara i profesionalnih usavršavanja u zemlji i inozemstvu.

 

Ivan Jandrić
Ivan Jandrić

Ivan Jandrić, predsjednik Udruženja banka HGK

Ivan Jandrić je kao član Uprave Addiko Bank d.d.  zadužen za poslovanje s pravnim osobama te malim i srednjim poduzetništvom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996.godine te završio MBA na Wirtschaftsuniversität Wien.

Karijeru je počeo u Hrvatskoj gospodarskoj banci d.d., da bi 1998. godine prešao u Astaldi/Transeuropska autocesta d.o.o., poslije čega se 2000. godine pridružuje Raiffeisen banci u kojoj je proveo posljednjih 15 godina, zadnje obnašajući dužnost Izvršnog direktora za razvoj proizvoda u poslovanju sa pravnim osobama i građanstvom.

Miroslav Klepač
Miroslav Klepač

Miroslav Klepač, član Uprave, Croatia osiguranje d.d.

organizacija