U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i suradnji s Ekonomskim fakultetom Zagreb, uz podršku i partnerstvo državnih institucija, resornih ministarstava i agencija, održana je treća Konferencija

"DAN HRVATSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA"

12. listopada 2017. - The Westin Zagreb hotel

Treću konferenciju Dan hrvatskih financijskih institucija organizirala je HGK u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu te uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske, a održana je 12.10.2017. u The Westin Zagreb hotelu.

Konferencija je okupila preko 250 sudionika.

Konferencija Dan hrvatskih financijskih institucija ispunila je očekivanja organizatora i sudionika, jer je na jednom mjestu okupila predstavnike svih financijskih institucija, regulatorne agencije, resorna ministarstva i gospodarstvenike.

"Hrvatsko gospodarstvo nakon šest recesijskih godina ulazi u fazu oporavka. Očekujemo da će za dvije godine dosegnuti predkriznu razinu gospodarske aktivnosti. Na tom putu prema još dinamičnijemu rastu BDP-a važnu ulogu ima financijski sektor, s ukupnom imovinom vrednijom od 570 milijardi kuna" rekao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.
"Očekujemo rast rejtinga, a najavljena je i strategija ulaska u eurozonu. Potrebno je utvrditi kako će financijska industrija prilagoditi svoje poslovanje tome i potaknuti razvoj privatnoga sektora u smislu zapošljavanja, proizvodnje i izvoza", rekao je savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo Marko Jurčić.
Stipe Župan, pomoćnik ministra, Ministarstvo financija govorio je o kvalitetnoj suradnji s HGK na mnogim projektima.
Dekan Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Lajoš Žager osvrnuo se na važnost suradnje svih relevantnih sudionika u procesu ekonomskog razvoja. "Kada govorimo o financijskim institucijama, nema ekonomske teme ili procesa o kojoj možemo razgovarati bez njih".
Maciej Grodzicki iz Glavne uprave za Makrobonitetnu politiku i financijsku stabilnost Europske središnje banke govorio je o procesu rješavanja teško naplativih potraživanja na razini Europske unije. "Udjeli teško naplativih potraživanja sporo padaju od 2013. godine kada su zabilježeni rekordni iznosi. Njihovo rješavanje je sporije u zemljama s visokom razinom takvih potraživanja, a njihova stvarna kvaliteta nepoznata investitorima kojih je često mali broj. Za nošenje s teško naplativim potraživanjima uz interne mehanizme banaka, potrebni su i mehanizmi na razini cjelokupnoga gospodarstva", rekao je Grodzicki.
"Pod pritiskom potrebe čišćenja bilanci i potaknute stimulativnim mjerama, banke su tijekom ove godine putem prodaje potraživanja znatnije smanjile razinu loših kredita u građevinarstvu, čiji je udio u ukupnim teško naplativim potraživanjima nefinancijskih društava iznosio 24,9%. Promatrano po djelatnostima, prerađivačka industrija ima najveći iznos kredita, a čini 23% ukupnih kredita nefinancijskim društvima i 18,8% ukupnih teško naplativih potraživanja nefinancijskih društava. U slučaju trgovine, značajni dio kreditnih plasmana pripada grupi rizičnih kredita, točnije 4,2 milijarde kuna ili 25,4% ukupnih kredita prema trgovini. Smještaj te priprema i usluživanje hrane su s vrijednosti kredita od rekordnih 10,1 milijardi kuna prema podacima iz lipnja ove godine postali treći najveći komitent banaka unutar sektora nefinancijskih društava s 12%. To su ujedno i komitenti s najkvalitetnijem kreditnim portfeljom s obzirom na najmanje problema pri otplati kredita", napomenuo je direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić
U prvoj panel raspravi Gospodarski trendovi i kvaliteta plasmana po sektorima moderator je bila Anita Pavković, prodekanica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. „Niz zemalja ima iznadprosječan iznos teško naplativih potraživanja, a vrlo je niska i nadoknadivost plasmana, jedva 30%. Nakon ulaska u EU, porasla je na 32%. To je i jedna od kočnica za prodaju loših plasmana.“, rekao je voditelj Ekonomskih istraživanja Addiko Bank d.d.  Hrvoje Stojić. „Trenutni odnos bankarskoga i građevinskoga sektora nije zadovoljavajući. Za dobivanje kredita i bankovnih garancija traži se puno podataka i treba proći jako puno vremena, a ishod je neizvjestan. Ipak, ako nas banke ne prate, mi ne možemo realizirati projekte. rekao je predsjednik Udruženja graditeljstva HGK i glavni direktor kompanije Tehnika d.d. Zlatko Sirovec. „Ako rizični krediti više ne predstavljaju teret bankama, to ne znači da i dalje ne predstavljaju teret gospodarstvu. Stoga se nadam da će banke pokazati volju za rješavanjem takvih kredita“, zaključio je viceguverner HNB-a Damir Odak te dodao kako valja mjerama potaknuti banke na aktivnije kreditiranje.  Nenaplativi kreditni plasmani u području leasinga nisu značajan problem i manji su od 5%“, istaknula je predsjednica Udruženja leasing društava HGK i članica Uprave OTP leasing d.d. Klaudija Karabuva Vidas. „U našem poslovnom modelu definirali smo proizvod koji ima šansu rasti na tržištu, povećali smo kanale prodaje te disperzirali rizik, pojedinačni kupci nam ne čine više od 10 posto realizacije. Nemamo problema s hrvatskim bankama, ali općenito prolazimo jedni pored drugih s malo dodirnih točaka. Problem je u tome što nema sankcija za kašnjenja te vlada međusobno nepovjerenje, ali koje se ipak mijenja. Mijenja se odnos banaka prema klijentima, banke prepoznaju klijente i dolaze k njima. Potrebno je provoditi zakon koji regulira financijsku disciplinu“, istaknuo je predsjednik Grupacije proizvođača tjestenine HGK i direktor tvrtke Naše klasje d.o.o. Zoran Šimunić.
Predsjednica Uprave Zagrebačke burze d.d.  Ivana Gažić predstavila je nove proizvode Zagrebačke burze za financiranje MSP-ova: platformu Funderbeam SEE za financiranje malih inovativnih tvrtki, pomoću koje je već financiran projekt proizvodnje pametnih klupa u Hrvatskoj te Progress tržišta platforme dizajnirane za MSP-ove koji imaju potrebu za financiranjem, a platforma kreće početkom sljedeće godine. „Strategija Zagrebačke burze je stvoriti okruženje za rast tvrtki svih oblika, novim izdanjima kreirati potencijalne buduće izdavatelje na uređenom tržištu, učiniti financijsko tržište življim i bogatijim novim proizvodima te potaknuti nove investicije.

Glavni ekonomist Splitske banke d.d. Zdeslav Šantić bio je moderator druge panel rasprave „Mogućnosti financiranja i ulaganja na tržištu RH“. „Fokus financijskih tržišta nakon krize vratio se ponovo na banke, ali i druge su financijske institucije preživjele te se bude investicijski fondovi, leasing društva itd. Primjećuju se dva suprotstavljena trenda, pooštravanje propisa i trend nakon krize ublažavanje regulative, osobito radi omogućavanja financiranja malog i srednjeg poduzetništva (MSP)“, naglasio je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Petar-Pierre Matek. Predsjednik Udruženja industrije plastike i gume HGK i direktor Stražaplastike d.d. Josip Grilec istaknuo je kako su ovlasti banaka u Hrvatskoj premale da bi mogle brzo reagirati te podržati poduzetnike u realizaciji kapitalnih investicija. „Potreban je brži, jeftiniji i jednostavniji način financiranja“, rekao je Grilec. Izvršni direktor gospodarstva i poduzetništva u Regijama Raiffeisenbank Austria d.d. Toni Jurčić ističe kako komercijalne banke teško ulaze u investicijsko financiranje. „Treba biti brži te plasirati poduzetnicima sredstva, ali vrijeme naplate potraživanja u prosjeku iznosi pet do sedam godina. Također od važnosti je i aspekt kvalitete državnih institucija“ rekao je.„Područje osiguranja ima prostora za razvoj, potencijal je ogroman, osobito ulaskom Hrvatske u EU i to u svim vrstama osiguranja. Potrebno je poboljšanje servisa te dizanje svijesti građana i poduzetnika za potrebu osiguranja. Sustavno radimo na organizaciji lokalnih predavanja poduzetnicima te investiramo u edukaciju“, istaknuo je predsjednik Udruženja osiguravatelja HGK i predsjednik Uprave Wuestenrot životno osiguranje d.d. Igor Đurić. „Kreditne instrumente potrebno je približiti MSP-ovima, a ne samo velikim tvrtkama, također je važna i digitalizacija te razvoj platformi, na čemu i radimo, kako bi sredstva bila što dostupnija u što kraćem vremenu te po cijeni“, istaknuo je izvršni direktor HBOR-a Vedran Jakšić. „Uveli smo on-line sustav zaprimanja zahtjeva za zajmove, a odluke se donose u roku od sedam dana. Radimo na razvoju novih instrumenata za poljoprivredu te visokotehnološke tvrtke. Slušamo predstavnike tvrtki i prilagođavamo instrumente njihovim potrebama“, istaknuo je Tomislav Pašalić iz HAMAG-BICRO-a.

Samostalna savjetnica u Sektoru za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Sanja Šimić rezimirala je najvažnije zaključke Konferencije. „Naglašen je trend rasta sljedećih godina, rast kreditnog rejtinga zemlje kao i najava ulaska u euro zonu te veća perspektiva u zapošljavanju mladih. Treba otvoriti prostor za dijalog, suradnju i razgovore radi jačanja hrvatskog gospodarstva. Poslovne banke trebaju biti brže i pronaći točku ravnoteže te biti efikasna podrška hrvatskom gospodarstvu. HGK nastoji biti aktivna poveznica između aktera,  radimo na financijskoj pismenosti građana, studenata i učenika. HGK će biti i glas gospodarstva kako bi zakonska regulativa bila dovoljno fleksibilna prema gospodarstvu“, istaknula je Šimić.

Prvo predavanje GDPR – zaštita i slobodno kretanje osobnih podataka održali su Petar Mišević i Patricio Petrić.
„Uredba o zaštiti osobnih podataka - GDPR donesena je u svibnju 2016., a rok za pripremu primjene ove Uredbe je dvije godine u svibnju 2018. godine. Obveznici su sve tvrtke i institucije koje rade s osobnim podacima. GDPR definira organizacijsko-procesne procedure u vezi prikupljanja pohrane i procesuiranja osobnih podataka“, kazao je savjetnik Predsjednika i voditelj Službe za informacijsku sigurnost i upravljanje kvalitetom HGK Petar Mišević istaknuvši kako je potrebno osvješćivanje i edukacija svih zaposlenih.  Viši savjetnik Agencije za zaštitu osobnih podataka Patricio Petrić istaknuo je kako su područja primjene automatizirana i neautomatizirana obrada podataka, a podaci čine ili će činiti dio sustava pohrane. Primjena je proširena na ponudu roba ili usluga ispitanicima u EU, a provodi se praćenje ponašanja ispitanika unutar Unije, posebna izrada profila te analiza sklonosti. Nove zadaće čine izvješćivanje o povredi osobnih podataka, procjena učinka, prethodno savjetovanje, a istaknuti su i kodeksi ponašanja i certificiranje.  

Na drugom predavanju su Darko Brborović, predsjednik Uprave OTP Investa d.d.  i Dalibor Rakuša, voditelj Službe prodaje za građanstvo Erste&Steiermarkische banke d.d., govorili o kompleksnim financijskim proizvodima i njihovoj distribuciji, s posebnim naglaskom na strukturirane vrijednosne papire, rizike, regulativu i primjere iz prakse.

Jedan o ciljeva Konferencije bilo je organiziranje Financijskog info trga gdje je omogućeno poslovnim subjektima, financijskim institucija, resornim ministarstava i agencijama  savjetovanje, umrežavanje i razmjenu iskustava kao i pružanje svih relevantnih informacija važnih za povećanje konkurentnosti i iskoristivosti ukupnog hrvatskog gospodarskog potencijala.

Detaljnije informacije i komentare o Financijskom Info trgu možete pronaći ovdje.

PROGRAM KONFERENCIJE

ANKETNKETNI UPITNIK

FINANCIJSKI INFO TRG

PRETHODNE KONFERENCIJE

Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske

Organizacija

Generalni pokrovitelj

poster
00:00
--
/
--

Pokrovitelj projekta

Projekt podržavaju

Partneri

O KONFERENCIJI

Financijske institucije u RH i suradnja s poslovnim subjektima
Suradnja financijskih institucija i poslovnih subjekata – Imperativ dugoročne održivosti

Proces globalizacije i suvremena tehnološka dostignuća, koja se ogledaju u sve većoj pokretljivosti kapitala, proizvoda i usluga nameću nove trendove u svim sferama poslovanja. Promjene u poslovnoj filozofiji i menadžmentu financijskih institucija, kao i njihovo organizacijsko redefiniranje i prilagodbe dinamičnim tržišnim promjenama i liberalizaciji nacionalnog financijskog tržišta, imperativ su dugoročne održivosti.

IDEJA

Na jednom mjestu okupiti predstavnike svih financijskih institucija, regulatornih institucija i resornih ministarstava kako bi se otvorila mogućnost zajedničkog djelovanja na ukupnom unapređenju hrvatskog financijskog tržišta, u svim segmentima poslovanja. Uključenje poslovnih subjekata, korisnika usluga financijskih institucija u kreiranje proizvoda i usluga financijskih institucija i definiranje parametara buduće suradnje.

TEME

 • Gospodarski trendovi i kvaliteta plasmana po sektorima
 • Analiza nenaplativih kredita po sektorima
 • Mogućnosti financiranja i ulaganja na tržištu RH
 • Novi proizvodi Zagrebačke burza za financiranje malih i srednjih poduzetnika
 • GDPR – zaštita i slobodno kretanje osobnih podataka
 • Kompleksni financijski proizvodi i njihova distribucija

CILJEVI

 • Prilagodba trendovima i kreiranje procesa promjena te poticanje veće međusobne suradnje i razmjena iskustava s ciljem unaprjeđenja financijskog tržišta i kvalitetnije suradnje s gospodarskim subjektima.
 • Otvaranje novih tema za daljnje aktivnosti u segmentima međusobne suradnje, primjene međunarodnih iskustava i usvajanja ekspertnih znanja.

PANELISTI

10.30-12.00 Panel I. – Gospodarski trendovi i kvaliteta plasmana po sektorima

Maciej Grodzicki
Maciej Grodzicki

Maciej Grodzicki, DG Macroprudential Policy and Financial Stability, European Central Bank (ECB)

Glavni stručnjak za financijsku stabilnost u Odjelu za sustavne rizike i financijske institucije Europske središnje banke. Aktivno je pridonio europskoj raspravi o rješavanju neprofitnih sredstava banaka i njegovom utjecaju na solventnost banaka i ekonomske uvjete, uključujući i nekoliko publikacija ECB-a. U prošlosti je sudjelovao u nekoliko vježbi testiranja otpornosti na stres diljem EU i na nacionalnoj razini. U toj je ulozi bio odgovoran za dizajn scenarija. Tijekom 2016. godine provodi se testiranje otpornosti na stres na razini EU, gdje on koordinira rad tima stručnjaka koji razvijaju makroprudencijski produžetak stres testa, “top-down” vježbu usmjerenu na utjecaj makrofinancijskog stresa na opskrbu kredita, povratne petlje između solventnosti banaka i ekonomske aktivnosti, kao i rizike povezane s međusobnim povezivanjem i zarazom. Sudjelovao je u timovima misije ECB-a koji su sudjelovali u izradi i praćenju provedbe programa ekonomske prilagodbe na Cipru i Portugalu. Prije dolaska u ECB 2010. godine, Maciej je proveo četiri godine u Nacionalnoj banci Poljske kao bankarski analitičar i stručnjak za ispitivanje stresa.

Anita Pavković
Anita Pavković

Anita Pavković, prodekanica Ekonomski fakultet Zagreb .

Doktorica ekonomskih znanosti, Izvanredna profesorica i prodekanica za poslovanje i administraciju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao profesorica na Katedri za financije na specijalističkim poslijediplomskim studijima i preddiplomskom studiju (kolegiji Regulacija i nadzor financijskog sektora, Upravljanje bankama, Upravljanje institucionalnim investitorima).Voditeljica i članica znanstvenih i stručnih projekata, a rezultate istraživanja je izlagala na međunarodnim znanstvenim konferencijama iz područja financijske servisne industrije, suvremenih instrumenata financiranja i financijskih inovacija.

Zvonimir Savić
Zvonimir Savić

Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu  i obranio magisterij na smjeru Ekonomija međunarodne razmjene. Radno iskustvo je stekao u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, u poduzeću Gavrilović d.o.o. te u financijskom sektoru radeći kao ekonomski analitičar Raiffeisenbank Austria d.d. i Raiffeisen Consultingu d.o.o.
Školovao se i na London School of Economics na području makroekonomije te ima položen Certificate in Advanced English, University of Cambridge.
Trenutno je na funkciji direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK

Zoran Šimunić
Zoran Šimunić

Zoran Šimunić, predsjednik Grupacije proizvođača tjestenine HGK

Poduzetnik više od 20 godina i utemeljitelj tvrtke Naše klasje d.o.o., proizvodnja svježe tjestenine i pekarskih sirovina. Diplomirao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i stekao diplomu MBA na IEDC-u, Bled. Zapošljava 40 ljudi i izvozi u desetak zemalja.
 

Zlatko Sirovec
Zlatko Sirovec

Zlatko Sirovec, predsjednik Udruženja graditeljstva HGK; glavni direktor Tehnike d.d., član Upravnog Vijeća HUP UPG-a.

Radno iskustvo: 30 godina rada, od toga 23 u Tehnici d.d. radio 14 godina u operativi na gradilištu, na rukovodećim poslovima, a u 9 godina prošao put od direktora jednog dijela operative, tehničkog direktora, pomoćnika glavnog direktora, do glavnog direktora 2016. godine.

 

 

 

Klaudija Karabuva Vidas
Klaudija Karabuva Vidas

Klaudija Karabuva Vidas, predsjednica Udruženja Leasing društava HGK.

Diplomirana  ekonomistica. U leasing sektoru radi 19 godina, a karijeru je započela u  Hypo Leasing Kroatien na poslovima računovodstva, financija i kontrolinga.  Od 2006 godine je Članica uprave u OTP Leasing-u zadužena za upravljanje rizicima, financijama, naplatom te pravnim poslovima i IT. Aktivan član Leasing Udruženja kao predsjednica odbora za računovodstvo i financije, a od 2014. i kao predsjednica Udruženja.

Hrvoje Stojić
Hrvoje Stojić

Hrvoje Stojić, voditelj Ekonomskih istraživanja, Addiko Bank d.d.

Financijski stručnjak s 15 godišnjim iskustvom u bankarskoj industriji i izradi dubinskih analiza bankarskog i drugih gospodarskih sektora, analiza tržišta kapitala, kao i makroekonomskih analiza uključujući implikacije na monetarne i fiskalne politike u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi. Tijekom svoje karijere, Stojić je primio više uglednih međunarodnih priznanja za rad svog odjela Ekonomskih istraživanja Addiko Bank (prethodno Hypo-Alpe-Adria-Banke), koji investicijska zajednica, zbog neovisnih, objektivnih, intuitivnih te relativno preciznih analiza danas smatra jednim od najkvalitetnijih regionalnih istraživačkih timova u privatnom sektoru. U lipnju 2015., primio je nagradu za najpreciznije ekonomske prognoze koju je ugledni Consensus Economics po prvi put dodijelio i za Hrvatsku, lani i nagradu za najpreciznije prognoze koju Focus Economics u 2016. i 2017. Za Hrvatsku i Srbiju. Jedan je od pokretača Macroeconomic Outlooka, tradicionalne poslovne konferencije koja klijentima Banke osigurava kvalitetnu, dubinsku analizu makroekonomskih trendova koji će oblikovati hrvatsko gospodarstvo i utjecati na poslovnu zajednicu.
Od nedavno je predsjednik Kluba glavnih ekonomista pri Hrvatskoj udruzi banaka, članici Europske bankarske federacije, čest predavač na mnogim stručnim domaćim i regionalnim skupovima i jedan od najcitiranijih ekonomskih analitičara u regiji, čije komentare na redovnoj bazi prenose i ugledni međunarodni mediji.

Damir Odak
Damir Odak

Damir Odak,  viceguverner Hrvatske narodne banke.

Rođen je 29. veljače 1964. u Splitu. Nakon što je 1987. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, zaposlio se kao znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu Zagreb. Od 1989. radi kao savjetnik u Ecosystemu i zadužen je za osnivanje Trgovačke banke d.d., a 1990. godine postaje predsjednik uprave Trgovačke banke d.d., koja je poslije postala sastavni dio Erste und Steiermaerkische Bank d.d. Prelazi zatim u Zagrebačku banku d.d., gdje od 1997. do 2000. radi kao direktor Sektora poslovnog bankarstva, a 2000. postaje član uprave Banke zadužen za poslovanje s poduzećima i za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini. Karijeru nastavlja kao predsjednik uprave Nove banke d.d., koja 2005. postaje OTP banka Hrvatska d.d., gdje ostaje do ljeta 2011. godine.

Viceguverner Hrvatske narodne banke postao je 17. srpnja 2012. na temelju odluke Hrvatskog sabora.

Viceguverner Odak koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i supervizije.

 

12.30-14.00 Panel II. – Mogućnosti financiranja i ulaganja na tržištu RH

Zdeslav Šantić
Zdeslav Šantić

 Zdeslav Šantić, glavni ekonomist, Splitska banka d.d.

Glavni je ekonomist Société Générale – Splitske banke. Profesionalnu karijeru započeo je kao ekonomski analitičar u Uredu predsjednika Vlade RH, a potom u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju. Radio je i u RBA gdje je bio direktor Direkcije za ekonomska istraživanja. U dosadašnjem radu bio je dominantno usmjeren na analiziranje tranzicijskih gospodarstava, inozemnih izravnih ulaganja, sektorske analize te bankovni sustav. Također je kao konzultant sudjelovao u više projekata, primjerice u CARDS projektu povezanom s uklanjanjem administrativnih barijera i poticanja FDI te u nekoliko IPO na domaćem tržištu.

Ivana Gažić
Ivana Gažić

Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze d.d.

Ivana Gažić, MBA iza sebe ima 20 godina uspješnog profesionalnog djelovanja u korporativnom i financijskom sektoru, pri čemu je obnašala neke od vodećih funkcija u brojnim uglednim gospodarskim i financijskim institucijama u Hrvatskoj. Od svibnja 2010. godine radi kao predsjednica Uprave Zagrebačke burze d. d.

Ujedno je i članica Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d. d. te članica Nadzornog odbora povezanog društva SEE LINK Skopje.  Nakon akvizicije Ljubljanske burze krajem 2015. godine, također postaje i predsjednicom njezinog Nadzornog odbora.

Usporedo s profesionalnim angažmanima, Ivana Gažić nastavila je i svoj obrazovni put. Tako je temeljno znanje stečeno na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu nadogradila Executive MBA studijem na International Executive Development Center (Bled, Slovenija), a trenutno pohađa doktorski studij Komunikologije, te je i licencirani investicijski savjetnik.

Čest je sudionik i govornik na brojnim konferencijama i profesionalnim okupljanjima na temu bankarstva, financija i tržišta kapitala. Predavač je na Visokoj školi za komunikacijski menadžment Bernays iz područja odnosa s investitorima.

Vedran Jakšić
Vedran Jakšić

Vedran Jakšić, izvršni direktor, HBOR

Od kolovoza 2017. zaposlen u HBOR-u gdje pokriva Sektor kreditiranja i računovodstva.

Prije toga je bio zaposlen u Raiffeisenbank Austria d.d. na poziciji direktora Direkcije za malo i srednje poduzetništvo, zatim Raiffeisen leasinga kao prokurist te direktor Sektora prodaje i kao samostalni financijski konzultant.

 

 

Toni Jurčić
Toni Jurčić

Toni Jurčić, izvršni direktor gospodarstva i poduzetništva u Regijama,
Raiffeisenbank Austria d.d

Josip Grilec
Josip Grilec

Josip Grilec, direktor, Stražaplastika d.d., predsjednik Udruženja industrije plastike i gume HGK

 • Direktor je tvrtke Stražaplastika, dioničkog društva za preradu i promet plastičnih masa iz Huma na Sutli, s više od 200 zaposlenika, od 01.05.2014. godine. Stražaplastika d.d. se ubraja među deset najvećih proizvođača u toj propulzivnoj industriji koja posljednjih godina bilježi neprekidan rast proizvodnje i izvoza.
 • Izabran je za predsjednika Gospodarskog vijeća HGK-Županijske komore Krapina, na konstituirajućoj sjednici Gospodarskog vijeća 29.09.2014., za mandatno razdoblje 2014.-2018. godine.
 • Također obnaša dužnost predsjednika Udruženja industrije gume i plastike pri HGK od 27. siječnja 2016., za mandatno razdoblje od 2016.-2020. godine.
 • Član je Skupštine Hrvatske gospodarske komore.
Igor Đurić
Igor Đurić

Igor Đurić, predsjednik Uprave Wuestenrot životnog osiguranja predsjednik Udruženje osiguravatelja HGK

Titula i zanimanje: dipl.ing

Radno iskustvo:  Karijeru u osigurateljnoj branši je započeo prije više od 18 godina. Od 2000. godine do 2011. godine je bio predsjednik Uprave Basler osiguranja d.d. i tijekom ovog razdoblja obnašao je i dodatne funkcije kao predsjednik Upravnog Vijeća Poliklinika Medico i Nemetova. Od 2011. godine prelazi na mjesto predsjednika Uprave Wüstenrot životnog osiguranja d.d. 2014. godine je izabran za predsjednika Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Petar-Pierre Matek
Petar-Pierre Matek

Petar-Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća, HANFA

nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i poslijediplomskog studija na temu međunarodnih financija i financijskih tržišta na sveučilištu Louis Pasteur u Strasbourgu karijeru 1998. započinje u Hrvatskoj narodnoj banci. Godine 2000. postaje voditelj Odjela za upravljanje imovinom u Zagrebačkoj banci. Od 2002. do 2005. vrši dužnost člana, a od 2005. do kraja 2011. predsjednika Uprave ZB Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Početkom 2012. stupa na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Tomislav Pašalić
Tomislav Pašalić

Tomislav Pašalić, Ravnatelj Sektora za financijske instrumente HAMAG-BICRO

Završio je MBA smjer Kvantitativne financije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i karijeru započeo kao ekonomsko financijski analitičar na inovacijskim programima u Poslovno inovacijskoj agenciji BICRO. Iste poslove obavlja i poslije u Sektoru za jamstva nakon spajanja Hamag Investa i BICRO-a. Sudjelovao je na pripremi i uspostavi financijskih instrumenata u RH kao voditelj Službe za jamstva, a zatim je postavljen za ravnatelja Sektora za financijske instrumente.

 

15.00-16.00 Stručna predavanja – GDPR – zaštita i slobodno kretanje osobnih podataka (dvorana I)

Patricio Petrić
Patricio Petrić

Patricio Marcos Petrić, viši savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Patricio Marcos Petrić, dipl. iur., je viši savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Diplomirao je pravo u Zagrebu i trenutno pohađa poslijediplomski studij iz europskog prava. Nakon rada u odvjetničkom uredu, od studenog 2011. radi  u Agenciji za zaštitu osobnih podataka gdje je najprije bio angažiran u uredu ravnatelja. Od 2012. raspoređen je u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove.

Bio je član hrvatske delegacije na sastancima radne skupine DAPIX koja je u okviru Vijeća EU-a raspravljala o novom zakonodavstvu o zaštiti podataka. Trenutno je angažiran u radu podskupina za prijenose podataka u treće zemlje i za implementaciju GDPR-a, Stručne skupine Komisije za GDPR, a također sudjeluje u radu nacionalne radne skupine za izradu novog zakona o zaštiti podataka.

Petar Mišević
Petar Mišević

Petar Mišević, savjetnik predsjednika i voditelj Službe za informacijsku sigurnost i upravljanje kvalitetom, Hrvatska gospodarska komora

U periodu 2009 – 2012., vršio je dužnost predstojnika središnjeg državnog tijela Republike Hrvatske za informacijsku sigurnost, zadužen za koordinaciju i nadzor u tijelima državne uprave u području informacijske sigurnosti, te sudjelovao u donošenju propisa iz područja informacijske sigurnosti kojima se regulira rad i zaštita nacionalnih i međunarodnih klasificiranih i neklasificiranih podataka.

Dr. sc. Petar Mišević, u periodu 2009. – 2012., bio je član odbora za sigurnost NATO-a, i član ureda za sigurnost EU, u kojima se utvrđuje sigurnosna politika u području informacijske sigurnosti te provodio postupak certifikacije pravnih i fizičkih osoba u dobivanju EU certifikata poslovne sigurnosti.

Dr. sc. Petar Mišević predavač je na kolegiju Korporativna sigurnost Zagrebačke škole ekonomije i managementa  te predavač na studiju poslovne sigurnosti Sveučilišta Libertas.

 

15.00-16.00 Stručna predavanja -Kompleksni financijski proizvodi i njihova distribucija (dvorana II)

Dalibor Rakuša
Dalibor Rakuša

Dalibor Rakuša, voditelj Službe prodaje za građanstvo, Erste&Steiermärkische Bank d.d.

zaposlen u Erste&Steiermärkische Bank na poziciji voditelja Službe prodaje za građanstvo u Sektoru financijskih tržišta – riznica. Koordinira timom koji za ‘retail’ klijente pokriva FX poslovanje na domaćem i globalnom tržištu, trgovanje instrumentima novčanog tržišta i tržišta kapitala s fiksnim prinosima. Uz ove poslove, organizira i koordinira procesima koje Erste provodi u poslovima sa strukturiranim proizvodima, kakvi su primjerice štedno-ulagački proizvodi te program certifikata kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi.

Karijeru je započeo u Privrednoj banci Zagreb, kao broker i upravitelj osobnim portfeljima. Kasnije preuzima vođenje brokerske kuće Ilirika vrijednosni papiri, nakon čega svoje iskustvo obogaćuje i vođenjem poslova upravljanja imovinom u Triglav osiguranju.

Darko Brborović
Darko Brborović

Darko Brborović, predsjednik Uprave, OTP Invest d.o.o.

Rođen je 1970. godine u Puli gdje živi do završetka srednje škole. Diplomirao je 1995. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Do 1998. godine radi kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija.

Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke d.d. gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke d.d. u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjeluje u osnivanju fondova Zagrebačke banke d.d.. Godine 2002. zaposlio se kao portfelj menadžer u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova.

U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.